Sözlükte "soyutlamak" ne demek?

1. Bir şeye soyutlama işlemini uygulamak.
2. (bir kimseyi, durumu, düşünce vb.'yi) ıçinde bulunduğu toplum, durum ya da düşünceden ayrı tutmak.

Soyutlamak kelimesinin ingilizcesi

v. abstract, isolate, emancipate

Son eklenenler