Sözlükte "soyutlamak" ne demek?

1. Bir şeye soyutlama işlemini uygulamak.
2. (bir kimseyi, durumu, düşünce vb.'yi) ıçinde bulunduğu toplum, durum ya da düşünceden ayrı tutmaksoyutlamak

Soyutlamak kelimesinin ingilizcesi

v. abstract, isolate, emancipate